Image
Image
Image

پودر ملات خشک بکفا


پودر ملات خشک عایق گرما،‌ سرما و رطوبت

برای اولین بار است که این ملات روی دیوار از بیرون ساختمان دیوار را عایق گرما، سرما و رطوبت می‌کند و مقدار ضخامت ملات برای اجرا روی سطح کار باید ۸ الی ۱۰ میلی‌متر باشد که با اجرای این محصول دیگر نیازی به آستر سیمان و ایزوگام نمی‌باشد.

روی دیوارهای داخلی ساختمان جایگزین مناسبی برای گچ و خاک می باشد.

مزیت‌های پودر ملات خشک بکفا:

  • عایق گرما، سرما و رطوبت
  • سبک سازی ساختمان
  • عدم استفاده از ایزوگام برای بیرون ساختمان
  • امکان ایجاد ملات به رنگ‌های دلخواه
  • عایق و ایزوگام نمودن کف سرویس‌های بهداشتی و آشپزخانه و اتاق خواب‌ها
نام و نام‌خانوادگی *
شماره تماس *
آدرس ایمیل
پیام *