Image
Image
Image

پودر ملات خشک بکفا


پودر ملات خشک عایق گرما، سرما و رطوبت

برای اولین بار است که این ملات روی دیوار از بیرون ساختمان، دیوار را عایق گرما سرما و رطوبت می‌کند. مقدار ضخامت ملات برای اجرا روی سطح کار باید ۸ تا ۱۰ میلیمتر باشد که با اجرای محصول دیگر نیازی به آستر سیمان و ایزوگام نمی‌باشد همچنین روی دیوارهای داخلی ساختمان جایگزین مناسبی برای گچ و خاک می باشد.

مزایای پودر ملات خشک بکفا:

  1. عایق گرما و سرما و رطوبت
  2. سبک سازی ساختمان
  3. عدم استفاده از ایزوگام برای بیرون ساختمان
  4. امکان ایجاد ملات به رنگ‌های دلخواه
  5. عایق و ایزوگام نمودن کف سرویس‌های بهداشتی و آشپزخانه و اتاق خواب ها
نام و نام‌خانوادگی *
شماره تماس *
آدرس ایمیل
پیام *